Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa.

Läs mer om de kakor vi använder på kungsor.se

Visa webbversion
Meny
Hem - Boende & miljö - Bo och bygga - Bygglov och anmälan - Strandskydd

Strandskydd

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Vid hav och sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd. Strandskyddet omfattar normalt land- och vattenområdet 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet kan vid behov utökas till 300 meter. Bestämmelserna om strandskyddet finns i 7 kapitlet, paragraferna 13-18, 16 kapitlet, paragraferna 13-14, 19 kapitlet, paragraf 3a – b och 29 kapitlet, paragraf 2 i miljöbalken.

Inom strandskyddet är det förbjudet att:

  1. uppföra nya byggnader
  2. ändra byggnader eller byggnaders användning eller utföra andra anläggningar eller anordningar om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där de annars skulle ha fått färdas fritt
  3. utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
  4. vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur och växtarter.

Strandskyddsbestämmelserna omfattar även åtgärder som normalt inte kräver bygglov, till exempel friggebodar och bryggor.

Ansökan om dispens

Ansökan inlämnas på särskild blankett till Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Myndighetsförbundets direktion beslutar om dispens från strandskyddet ska ges och därefter överprövas beslutet av Länsstyrelsen. Räkna därför med omkring två månaders handläggningstid.

Nya strandskyddsregler gäller från den 1 juli 2009.

De nya reglerna innebär i korthet att:

  • Kommunerna får i sin översiktsplan utse områden i strandnära lägen som kan vara lämpliga för landsbygdsutveckling. I dess områden blir det lättare att få dispens eller upphäva strandskyddsbestämmelserna.
  • Strandskyddet stärks i områden som redan är hårt exploaterade genom tydligare regler .
  • Strandskyddet stärks genom att det krävs särskilda skäl för att få dispens eller upphäva strandskyddet.
  • Det ska finnas en zon som möjliggör fri passage för allmänheten närmast vattnet.

Fastighet och tomtplats

Det spelar stor roll om det du planerar ligger inom eller utanför din tomtplats. Tomtplatsen är den zon kring byggnader eller anordningar där allemansrätten inte gäller. Där har ägaren rätt att hävda en hemfridszon, privat zon.

En tomtplats kan vara en del av en fastighet. Då är allemansrätten utsläckt inom tomtplatsen men inte på resten av fastigheten. Ibland är fastigheterna små och omfattar bara ett mindre område runt om en byggnad till exempel ett fritidshus, då är ofta hela fastigheten lika med tomtplatsen.

En tomtplatsbestämning ska oftast göras när en ansökan om strandskyddsdispens avgörs. Det är viktigt för att inte den privata zonen ska bli större och större. När du har ett beslut om tomtplatsbestämning blir det enklare att få dispens exempelvis för att sätt upp staket, flaggstång eller för att få bygga friggebod.

Kontakta oss

Västra Mälardalens Myndighetsförbund
0589-67 02 00
Besöksadress: Gunnarsrovägen 2, Arboga
Box 19
732 21 Arboga

Öppettider:
måndag-torsdag 08.00-16.00
fredag 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

OBSERVERA
På grund av byggnadsarbeten är VMMFs dörr tillfälligt avstängd. Använd entrén till Högskolecentrum, andra sidan av byggnaden.

Assistent

Maria Bengtsson

Direkt: 67 02 01

Samordnare, bygglovenheten

Jonas Jansson
Bygglovenheten

Direkt: 67 02 11

Bygginspektör

Ola Grönås
Bygglovenheten

Direkt: 67 02 13

Bygginspektör

Salar Ali
Bygglovenheten

Direkt: 67 02 12

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Charlotte Ahlgren
Miljö- och hälsoskyddsenheten

Direkt: 0589 - 67 02 56

Snabbfakta om Kungsör

Kungariket Kungsör

Kungsör ligger vid Mälarens sydvästra strand. En gång var platsen rekreationsort för rikets kungar och drottningar. Här har Gustav Vasa skrivit brev, Karl XI jagat björn och drottning Kristina tränat ridning.

Idag är det mest vanligt folk som bor kungligt i Kungsör. Mer information om Kungsör hittar du under flikarna ovan.

Välkommen att upptäcka ditt eget kungarike! 

Kunglig historia

Kungsör har växt fram på det område vid Mälarens strand, där Gustav Vasa en gång köpte sig en gård. Året var 1538 och sedan dess har många svenska kungligheter haft Kungsör som rekreationsort.

I början av 1800-talet drabbades Kungsgården av en stor brand och idag återstår endast delar av fruntimmersbyggnaden. Detta är numera en hembygdsgård med museum och sommartid ett café.

Mer information om Kungsörs historia

Dagens kungarike

Förutom den kungliga historien är det som utmärker Kungsör den sällsynt vackra miljön. Kungsör är en ekokommun med många fina naturområden och det bedrivs ett målmedvetet arbete för att vårda kungarnas ståtliga landskap.

I dag måste du inte köpa en kungsgård för att bo kungligt i Kungsör. Du bor i en vacker och trygg miljö nära gröna skogar och hagar, Mälarens blå vatten och aktiviteter som vandring, fiske, bad och båtliv.

Mer information om dagens Kungsör