Visa webbversion
Meny
Hem - Boende & miljö - Bo och bygga - Fysisk planering - Översiktsplan - Ny översiktsplan

Ny översiktsplan Kungsör

Flygfoto över KungsörKommunstyrelsen har beslutat att en ny översiktsplan ska tas fram. Att arbeta fram den nya planen beräknas ta cirka tre år.

Så här växer den nya översiktsplanen fram

Under 2013 arbetades ett planprogram fram och ett antal dialogmöten hölls med allmänheten för att få in synpunkter på programmet. 

Efter dessa dialogmöten arbetades ett första planförslag fram. Det förslaget ställdes ut (samråd) på bland annat biblioteket så att allmänheten kunde komma med synpunkter. I samrådsskedet fick även myndigheter och andra som var berörda av förslaget komma med sina synpunkter. En miljökonsekvensbeskrivning togs också fram och även runt den skedde ett samråd.

Med hänsyn till de synpunkter som kom in gick arbetet med planförslaget vidare. Under sommaren 2014 skedde utställning av det omarbetade planförslaget och nya synpunkter kunde lämnas av allmänhet och andra berörda.

Under hösten 2014 kommer det slutliga planförslaget att tas upp för beslut, först i kommunstyrelsen och därefter i kommunfullmäktige.

Preliminär tidplan

Översiktsplanearbetet följer nedanstående preliminära tidplan.

  • Beslut om planprogram och dialogmöten våren 2012
  • Planprogram oktober 2012
  • Dialogmöten januari 2013
  • Beslut om samråd juni 2013
  • Samråd kring planförslaget oktober/november 2013
  • Samråd miljökonsekvensbeskrivning (MKB) februari/mars 2014
  • Utställning av omarbetad plan 9 juni-12 augusti 2014
  • Antagande hösten 2014
  • Laga kraft hösten/vintern 2014

Bild på planprocessen

Alla handlingar finns att läsa och ladda ned under rubriken Dokument.

Kontakta oss

Utvecklingsstrateg

Daniel Artaeus

Direkt: 0227-60 01 13
Mobil: 073-699 60 83
Besöksadress: Drottninggatan 34

Kommunekolog

Christina Schyberg

Direkt: 0227-60 01 76
Mobil: 073-699 60 97
Besöksadress: Drottninggatan 34
736 85 Kungsör

Dokument

Snabbfakta om Kungsör

Kungariket Kungsör

Kungsör ligger vid Mälarens sydvästra strand. En gång var platsen rekreationsort för rikets kungar och drottningar. Här har Gustav Vasa skrivit brev, Karl XI jagat björn och drottning Kristina tränat ridning.

Idag är det mest vanligt folk som bor kungligt i Kungsör. Mer information om Kungsör hittar du under flikarna ovan.

Välkommen att upptäcka ditt eget kungarike! 

Kunglig historia

Kungsör har växt fram på det område vid Mälarens strand, där Gustav Vasa en gång köpte sig en gård. Året var 1538 och sedan dess har många svenska kungligheter haft Kungsör som rekreationsort.

I början av 1800-talet drabbades Kungsgården av en stor brand och idag återstår endast delar av fruntimmersbyggnaden. Detta är numera en hembygdsgård med museum och sommartid ett café.

Mer information om Kungsörs historia

Dagens kungarike

Förutom den kungliga historien är det som utmärker Kungsör den sällsynt vackra miljön. Kungsör är en ekokommun med många fina naturområden och det bedrivs ett målmedvetet arbete för att vårda kungarnas ståtliga landskap.

I dag måste du inte köpa en kungsgård för att bo kungligt i Kungsör. Du bor i en vacker och trygg miljö nära gröna skogar och hagar, Mälarens blå vatten och aktiviteter som vandring, fiske, bad och båtliv.

Mer information om dagens Kungsör