Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa.

Läs mer om de kakor vi använder på kungsor.se

Visa webbversion
Meny
Hem - Boende & miljö - Miljö och klimat - Natur- och kulturmiljö i Kungsör - Leder - Vandring och motionsspår - Kungsörsleden

Kungsörsleden

Bild på Kungsörsleden vid JägaråsenKungsörsleden sträcker sig ca 25 km genom Kungsörs närnatur. I norr går leden genom det mälarnära bördiga jordbrukslandskapet och passerar både ekhagar och strandängar. I söder är landskapet däremot skogligt med små gårdar här och där.

Ledens utgångspunkt

Utgångspunkt och mål för leden är Kungsudden, som är en historiskt mycket intressant plats. Här finns hembygdsgård, café och fågeltorn med utsikt över restaurerade strandängar. Den första delen av leden går i tätorten längs efter Arbogaåns och Mälarens strand, förbi gästhamn och camping. Här finns många platser med god utsikt över Mälaren.

Efter en betad hagmark lämnar man den frodiga lövskogen till förmån för magrare tallskog. Här börjar Skillinge som huvudsakligen är ett sommarstugeområde. Vid Skillingeudd finns en härlig badplats med bryggor, rutschkanor, servering samt en vidsträckt utsikt över större delen av Mälarens västligaste del, Galten. Leden passerar sedan förbi en restaurerad och välskött betesmark vid Skillingsnäs.

Efter passage av väg 560 följer leden en grusväg mot Västra Ekeby. På ömse sidor om vägen ligger Blänkhemshagarna, en variationsrik betesmark med både alkärr, hällmarkstallskog och öppen hagmark. Leden fortsätter sedan under E 20 och passerar Ekeby gravfält innan den viker av upp mot Lockmoraskogen. I skogen finns ett antal motionsslingor som utgår från Lockmora friluftsgård. Från leden når man lätt Ekeby skans samt Smörtorpets alsockelkärr och översilningsmarker.

Nästa anhalt på leden är Lockmora friluftsgård. Här har friluftsfrämjandet sina lokaler. De ordnar en del aktiviteter riktade till allmänheten. Efter Lockmora finns en rastplats med vindskydd. Leden går sedan förbi ett viltvatten som anlades 1996 och fungerar som spelplats för åkergroda. Efter viltvattnet följer leden Runnabäcken ner i en slingrande ravin fylld av lummig grönska och den vackra ormbunken strutbräken.

När väg 56 har passerats kommer leden in i Gersilla gravfält, en av de vackraste beteshagarna i Kungsör. Gravfältet har använts under en lång tid och speglar varierande gravseder. I slutet av gravfältet ansluter leden återigen till Runnabäcken. Bäcken har ett unikt bestånd av öring och flera arter av särskilt krävande vattenlevande insektslarver. Leden följer bäckens meandrande lopp ner till Arbogaån. Här klär lundfloran ravinens branter. Längs med Arbogaån går sedan leden tillbaka till starten vid Kungsudden.

Från och med hösten 2007 är Kungsörsleden förlängd upp över Jägaråsen med dess partier av alskog, askkärr, bokskogar och betesmarker. Leden fortsätter upp till Bottens badplats och tillbaka på den lilla väg som ringlar sig längs med kanten på åsen.

Mat och boende

Endast en iordningställd rastplats med vindskydd finns längs med leden. Denna är belägen i skogen mellan Dammen och Klämsbo. Ett antal sittplatser finns dock utefter leden. För att hålla leden attraktiv även i fortsättningen ber vi er att inte lämna kvar skräp i naturen.

Sommartid finns café vid Kungsudden, kiosk vid Ekuddens camping och servering vid Skillingeudds badplats. Övernattningsmöjligheter i anslutning till Kungsörsleden finns vid campingen samt vid Kungsörstorps hotell- och konferensanläggning. För den som är bil- eller cykelburen finns även andra övernattningsformer till exempel bo på lantgård med bed and breakfast. Mer information om mat och boende kan hämtas på turistinformationen.

Kommunikationer

Vid startplatsen Kungsudden finns möjlighet att parkera bil. Andra lämpliga startplatser där det är möjligt att parkera är Bottens badplats, Ekuddens camping, Skillingebadet samt Lockmora friluftsgård. Väg 250 utanför Kungsuddenområdet trafikeras av buss 50 mellan Kungsör och Köping. Om man färdas hit med tåg kan man enkelt ansluta till Kungsörsleden genom att gå över järnvägen och ned till strandpromenaden, som är en del av Kungsörsleden. För den som färdas med båt blir gästhamnen den naturliga startplatsen.

SkyltningBild på skyltning av Kungsörsleden

Leden är markerad i båda färdriktningarna med gula skyltar. Leden följer både stigar och vägar. Stigpartierna klipps regelbundet med slåtterbalk.

Leden har gul skyltning, streckad pil markerar extraslinga/genväg.

Att tänka på

Leden är i första hand en vandringsled men det går även att cykla. Man måste då vara beredd att lyfta cykeln över stättor och staket på några platser. Trafik med motorfordon är förbjuden.

Vandringsleden passerar ett antal betesmarker. På sommarhalvåret finns där får, hästar eller kor. Betande djur är en nödvändighet för att naturvärdena i hagmarkerna ska bibehållas. Det är därför viktigt att du stänger grindar efter dig och visar hänsyn till djuren så att konflikt med djur eller markägare inte uppstår.

Det är viktigt att du har kunskap om allemansrätten och att denna också ger dig skyldigheter. Allemansrätten är en frihet under ansvar. Rätten innebär i stort att du får ta dig fram i naturen även över andras marker. Du får rasta, plocka bär, svamp och blommor som inte är fridlysta. Hela tiden måste du dock se till att naturen och annans egendom inte skadas.

Jaktsäsong

Under oktober månad kan jakt förekomma på och i närheten av leden. När jakt pågår är respektive jaktlag skyldig att informera om detta genom att sätta upp skyltar med texten ”Jakt pågår”.

Broschyr med karta finns också att skicka efter eller hämta på Kungsörs Turistinformation.

Kontakta oss

Turistinformationen
0227-60 01 01
Drottninggatan 34
736 85 Kungsör

Öppettider: Måndag-fredag 07.30-16.30.
Lunchstängt 12.00-13.00.
Telefontid: Måndag-torsdag 09.00-16.00
Fredag 09.00-12.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Snabbfakta om Kungsör

Kungariket Kungsör

Kungsör ligger vid Mälarens sydvästra strand. En gång var platsen rekreationsort för rikets kungar och drottningar. Här har Gustav Vasa skrivit brev, Karl XI jagat björn och drottning Kristina tränat ridning.

Idag är det mest vanligt folk som bor kungligt i Kungsör. Mer information om Kungsör hittar du under flikarna ovan.

Välkommen att upptäcka ditt eget kungarike! 

Kunglig historia

Kungsör har växt fram på det område vid Mälarens strand, där Gustav Vasa en gång köpte sig en gård. Året var 1538 och sedan dess har många svenska kungligheter haft Kungsör som rekreationsort.

I början av 1800-talet drabbades Kungsgården av en stor brand och idag återstår endast delar av fruntimmersbyggnaden. Detta är numera en hembygdsgård med museum och sommartid ett café.

Mer information om Kungsörs historia

Dagens kungarike

Förutom den kungliga historien är det som utmärker Kungsör den sällsynt vackra miljön. Kungsör är en ekokommun med många fina naturområden och det bedrivs ett målmedvetet arbete för att vårda kungarnas ståtliga landskap.

I dag måste du inte köpa en kungsgård för att bo kungligt i Kungsör. Du bor i en vacker och trygg miljö nära gröna skogar och hagar, Mälarens blå vatten och aktiviteter som vandring, fiske, bad och båtliv.

Mer information om dagens Kungsör