Visa webbversion
Meny
Hem - Barn & utbildning - Vuxenutbildning, integration och vägledning - Invandring och integration - Flyktingmottagning

Flyktingmottagning

Flyktingar är personer som flytt från krig, katastrofer eller förtryck i sitt hemland. Många flyr till något grannland och många kommer också till Sverige.

Migrationsverket är den statliga myndighet som beslutar om vilka som får stanna i Sverige och som betalar ersättning till kommunerna för mottagande och insatser för vissa nyanlända invandrare.

Länsstyrelsen tecknar överenskommelser om mottagande med kommuner inom länet. De är också en viktig part i samverkansarbetet för den nyanländes etablering i samhällslivet.

Kungsörs kommun har tecknat ett avtal om att ta emot 20 nyanlända per år.

Etableringsinsatser för vissa nyanlända

Från och med den 1 december 2010 gäller lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända. Lagen omfattar personer som har fyllt 20 men inte 65 år och som har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller anhöriga till dessa. Även nyanlända som har fyllt 18 men inte 20 år och som saknar föräldrar i Sverige omfattas av den nya lagen.

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för etableringsinsatserna och har tagit över delar av kommunens ansvar för introduktionen av nyanlända.

Kommunen har i fortsättningen ansvar för:

  • Mottagande och bostadsförsörjning enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
  • Undervisning i sfi, samhällsorientering och annan vuxenutbildning
  • Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
  • Försörjning och insatser för personer som inte har rätt till etableringsplan på grund av nedsatt prestationsförmåga

Snabbfakta om Kungsör

Kungariket Kungsör

Kungsör ligger vid Mälarens sydvästra strand. En gång var platsen rekreationsort för rikets kungar och drottningar. Här har Gustav Vasa skrivit brev, Karl XI jagat björn och drottning Kristina tränat ridning.

Idag är det mest vanligt folk som bor kungligt i Kungsör. Mer information om Kungsör hittar du under flikarna ovan.

Välkommen att upptäcka ditt eget kungarike! 

Kunglig historia

Kungsör har växt fram på det område vid Mälarens strand, där Gustav Vasa en gång köpte sig en gård. Året var 1538 och sedan dess har många svenska kungligheter haft Kungsör som rekreationsort.

I början av 1800-talet drabbades Kungsgården av en stor brand och idag återstår endast delar av fruntimmersbyggnaden. Detta är numera en hembygdsgård med museum och sommartid ett café.

Mer information om Kungsörs historia

Dagens kungarike

Förutom den kungliga historien är det som utmärker Kungsör den sällsynt vackra miljön. Kungsör är en ekokommun med många fina naturområden och det bedrivs ett målmedvetet arbete för att vårda kungarnas ståtliga landskap.

I dag måste du inte köpa en kungsgård för att bo kungligt i Kungsör. Du bor i en vacker och trygg miljö nära gröna skogar och hagar, Mälarens blå vatten och aktiviteter som vandring, fiske, bad och båtliv.

Mer information om dagens Kungsör